მანგანუმის ოქსიდი (60-62% Mn)

•მანგანუმის ოქისიდი (MnO) ძირითადად გამოიყენება ცხოველთა საკვებ დანამატად, ყველა ცხოველისთვის, თუმცა ამ პროდუქტს აქტიურად მოიხმარენ: ფერიტის მატერიალის წარმოებაში, საღებავისა და გამაგრილებელი სასმელების დამხმარე აგენტად; სასუქებში; ფორმულირებად ქიმიკატებში - მანგანუმის სულფატი, მანგანუმის კარბონატი, ზოგიერთ პესტიციდებში, ფუნგიციდებში და ა.შ.

შემცველობა

დონე

მანგანუმი (Mn)

60-62%

მანგანუმის ოქსიდი(MnO)

76-78% მინ.

მანგანუმის დიოქსიდი(MnO2)

2% მაქს.

დარიშხანი (As)

80 ppm მაქს.

ტყვია (Pb)

120 ppm მაქს.

კადმიუმი (Cd)

10 ppm მაქს.

ვერცხლისწყალი (Hg)

0.1.ppm მაქს.

 


მანგანუმის დიოქსიდი (MnO2 75-80%):

•მანგანუმის დიოქსიდი არის ელემენტების წარმოებისათვის აუცილებელი კომპონენტი, მას ასევე იყენებენ მომწვანო შეფერილობის გაუფერულებისათვის მინაში, კერამიკაში, პიგმენტებში, საღებავებში, და ასევე წყლის დაწმენდისთვის სადაც გრანურირებული MnO2 გამოიყენება წყლიდან რკინის განცალკევებისთვის.

შემცველობა

დონე

მანგანუმის დიოქსიდი (MnO2)

75-80%

რკინა (Fe)

1.5% მაქს.

სილიკა  (SiO2%)

4% მაქს.

ტენიანობა

1% მაქს.

საცრის ანალიზი - 0.043მმ:

80% მინ.