ხარისხი

„MnChemical Georgia“ მუშაობს ISO 9001:2008 და FAMI-QS-ის მოთხოვნების სრული დაცვით. კომპანიის თანამშრომლებს გააჩნიათ მანგანუმის შემცველი პროდუქტების წარმოების მრავალწლიანი გამოცდილება. ჩვენი კომპანიის უპირატესიობად მივიჩნევთ საქართველოში მოპოვებულ მანგანუმის მადანს, რომელიც მანგანუმის მაღალი და მძიმე ლოთენების დაბალი შემცველობით გამოირჩევა. პროდუქციის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგია უზრუნველყოფს მძიმე ლითონებისა და Furans and PCB-ის დაბალ შემცველობას საბოლოო პროდუქტში.

 

კვლევა&განვითარება და ხარისხის კონტროლი

 

•ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა მანგანუმის მინარევების ლაბორატორიული და ინდუსტრიული წარმოების გამოცდილება;

•2013-2014 წლებში ჩვენ 250 000 აშშ დოლარზე მეტის ინვესტიცია განვახორციელეთ ჩვენს კვლევა-განვითარებისა და ანალიტიკურ ლაბორატორიებში;

•2014 წლის დეკემბრიდან ჩვენ გვაქვს საშუალება ანალიზი გავუკეთოთ ყველა მინარევს Agilent 4200 MP-AES დანადგარის საშუალებით;